Általános Szerződési Feltételek

 

A kezimunkazokboltja.hu webáruház üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: Kriza Marketing & Design Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Vezető tisztségviselő: Varga Krisztina (ügyvezető ig.)
Székhely: 1213 Budapest, Aradi Vértanuk útja 23.
Adószám: 23373149-2-43
Nyilvántartásba vevő bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 01-09-962539
Kamarai tagság: BKIK (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara) / Nyilvántartási szám: BU23373149.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általi adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80311/2014.
Bankszámlaszám: 12012008-01288575-00100003
IBAN számlaszám (HUF utaláshoz): HU50 12012008-01288575-00100003
IBAN számlaszám (EUR utaláshoz): HU29 12012008-01288575-00200000
BIC kód (EUR utaláshoz): UBRTHUHB
Elektronikus elérhetőség (központi email cím): info@kezimunkazokboltja.hu
Mobiltelefonszám (ügyvezető): 06-20-495-6654

Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSzF)

Jelen ÁSzF a Kriza Marketing & Design Kft., mint a kezimunkazokboltja.hu domain kizárólagos tulajdonosa (továbbiakban: Eladó), és az általa kínált alapanyagokat igénybe vevő vásárló, fogyasztó, megrendelő (továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Vásárlónak minősül az a személy, aki a kezimunkazokboltja.hu webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, vagyis a kezimunkazokboltja.hu webáruház felületén regisztrálja magát, ezen felületen keresztül árut megrendel és megvásárol.

Tájékoztatom Vásárlóimat, hogy az internetes áruházban kötött elektronikus szerződése kattintással, azaz ráutaló magatartással valósul meg.

Tájékoztatom továbbá, hogy a kezimunkazokboltja.hu webáruház és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, (biztonsági elektronikus aláírással nincs ellátva, nem kerül iktatásra, így a későbbiekben papír alapon sem hozzáférhető). Az elektronikus szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés magyar és idegen nyelvű változatai közötti esetleges szövegbeli, vagy értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A szerződés a megrendelés jóváhagyásával/elküldésével lép hatályba és a megrendelés teljesülésével zárul le.

A Vásárló a regisztrációval egy időben, önmagára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSzF-t és kijelenti egyben, hogy azt ismeri (teljes körűen érti), továbbá ismeri és tudatában van a rendelés/rendelések és az/azok teljesítésének feltételeivel. Ismeri az internet adta lehetőségeket, korlátokat, a technikai teljesítményeket és tudja a hibalehetőségeket is.
Az Eladót nem terheli semmilyen felelősség azon esetleges károkért, mely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Mindenkinek önmagára nézve kötelessége felmérni, hogyan, milyen technikai eszközökkel tudja megvédeni a számítógépén tárolt adatait az esteleges behatolóktól. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben, így a vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan sem, ami nem az irányítása alatt áll.

A regisztrációs lap érvénytelen, ha téves vagy hibás adatok kerültek kitöltésre. Az ebből származó hibás teljesítésért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli. Az Eladónak jogában áll a hibás regisztrációt törölni a webáruház adatbázisából, valamint az ilyen hibásan kitöltött regisztrációval leadott megrendeléseket figyelmen kívül hagyni, és egyoldalúan elállni azok teljesítésétől.
A regisztrációkor a helyes név, cím és telefonszám adatok megadása a pontos és sikeres teljesítést szolgálja. Az Eladó jogában áll a bizonyíthatóan ebből eredő kárát továbbhárítani a Megrendelőre.


Az Eladót semmilyen felelősség nem terheli az interneten küldött vagy fogadott adat/adatok elvesztése miatt, az internetes hálózatban létrejövő működési hiba miatt, mely a zavartalan webáruház működést megakadályozza. Nem felelős továbbá technikai hibák vagy hiányosságok miatt (pl. szoftver, program).

Az Eladó nem vállal felelősséget a hibás számítástechnikai beállítások okozta, a Vásárlónál téves színárnyalattal megjelenő képek miatt. Az ebből eredő téves termékválasztásért nem áll módjában felelősséget vállalni, ezen indok miatt terméket nem áll módjában cserélni.

Az Eladó bármikor módosíthatja árait, vásárlási vagy szállítási feltételeit. Ezek a módosítások akkor lépnek érvénybe, amikor az áruházban online megtalálhatóak.

A kezimunkazokboltja.hu webáruház Általános Szerződési Feltételeinek hatálya:
A Kriza Marketing & Design Kft. fenntartja a jogát, hogy a jelen ÁSzF-t részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A kezimunkazokboltja.hu webáruház ÁSzF-ei mindaddig hatályban maradnak, amíg a szolgáltatást biztosítja.

A kezimunkazokboltja.hu webáruház nem fogad el megrendelést telefonon történő szóbeli bemondás alapján!


Foglaló kérése:
Egyes esetekben (amennyiben a megrendelés összege meghaladja a nettó 10.000,- HUF összeget) az Eladó a Vásárlótól a Vásárló által megrendelt termék fogyasztói árának 40%-át kérheti foglalóként.
Foglaló kérése esetén ezt az Eladó bankszámlaszámára való utalással kell a Vásárlónak teljesíteni 3 munkanapon belül. A pénz jóváírását, beérkezését követően kerül kezdeményezésre a megrendelt termék(ek) beszerzése, melynek időtartamát az Eladó írásban igazolja vissza.
A foglaló teljes összege elveszik, amennyiben a Vásárló eláll a vásárlási szándékától a visszaigazolt beszerzési időtartam alatt.
Amennyiben az Eladó foglaló megfizetését kéri, a megrendelésben szereplő termékek cseréjére lehetőség nincs, mivel azok a Vásárló kifejezett kérésére kerülnek beszerzésre.
A foglaló összege a megrendelés végszámlájának összegéből levonásra kerül.
Az Eladó 2015.09.01.-től foglaló megfizetését kéri minden olyan megrendelés esetében, melyben Előrendelhető termék szerepel, tehát a Vásárló szezon előtti, kedvezményes áron kíván hozzájutni újdonság termékhez.
Az Eladó foglaló megfizetését kéri minden olyan NEM RAKÁROZOTT termék esetében, melyet a Vásárló kifejezett kérésére szerez be.
A webáruház 2017.09.01.-től ROWAN prémium termékeket is forgalmaz, melyekre kizárólag előre utalásos fizetési mód esetén fogadja a megrendeléseket. A megrendelés beszerzési folyamatát az átutalás jóváírását követően indítjuk el. ROWAN prémium termék esetében az Eladó min. 40% foglaló megfizetését kéri.

Árak:
A kezimunkazokboltja.hu webáruházban feltüntetett árak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák! Ha árváltozás történik a megrendelés és a kiszállítás közötti időszakban, akkor a megrendelés pillanatában érvényes árakkal kerül a számla kiállításra.
A kezimunkazokboltja.hu webáruház az árváltoztatás jogát az év bármely napján fenntartja.

A megrendelés fizetési módjai:
A megrendelés leadása előtt a Vásárló kiválaszthatja a számára legjobban megfelelő fizetési módot. (Előre utalás, készpénzes utánvét fizetés a futárszolgálat munkatársánál, bankkártyával történő fizetés a futárszolgáltal munkatársánál). A megrendelés elküldése után a Vásárló automatikus visszaigazoló emailt kap, melynek alján minden szükséges információt megtalál az átutalás kezdeményezéséhez.
Ezen email segítségével ellenőrizni tudja, hogy minden az óhaja szerint történt-e, amennyiben eltérést tapasztal, arról írásban tájékoztassa az Eladót!
A megrendelés alapján kerül kiállításra a számla, melyen utólag számlázási nevet, számlázási címet valamint fizetési módot módosítani nem lehet! Kérjük járjon el körültekintően!
Az Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy az áruház mindig a Vásárló számára legkedvezőbb fizetési módot állítja be automatikusan (előre utalás), melyen a Vásárló bármikor igénye szerint változtathat!

Az Eladó csak maradéktalanul kiegyenlített ellenértékű csomagot ad át a futárszolgálatnak kiszállításra!
Az Eladó felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a "Kifutó" címkével megjelölt termékek esetében egyeztessen az Eladóval az átutalás kezdeményezése előtt, mert megszűnő terméket csak készlet erejéig áll módjában értékesíteni. Az átutalást az egyeztetést követően kezdeményezze!
Az Eladó felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a "Kifutó" címkével megjelölt termék esetében - a termékmegszűnése esetén - lecsökkenhet a kosár értéke, így a mindenkor érvényes Ingyen szállítás szolgáltatás határértéke alá eshet, így megrendelése szállítási díj fizetési kötelessé válhat. Erről az Eladó a Vásárlót szóban vagy írásban tájékoztatja, és lehetőséget kínál fel a Vásárlónak, hogy a hiányzó érték mértékében a Vásárló másik terméket válasszon, amennyiben élni kíván az Ingyen szállítás szolgáltatással. Ha nem kíván másik terméket választani a megszűnt termék helyett, megrendeléséhez az áruház a számla kiállításakor szállítási díjat számít fel a mindenkor érvényes szállítási díjtételek szerint.
Az Eladó felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a kezdeményezett átutalást minden esetben ellenőrizzen le a netbankjában. A bank által küldött SMS értesítő a pénz levonásáról nem bizonyító erejű.
Az Eladó a leadott előre utalásos megrendelésről 8 naptári napos fizetési határidejű számlát állít ki. Amennyiben ezen időszak alatt a Vásárló nem egyenlíti ki a csomag ellenértékét az Eladó Raktározott termék esetében a terméket értékesíti, a Vásárló megrendelését törli.
Azon Vásárlók esetében, akik rendszeresen fizetési késedelembe esnek az Eladó egyoldalúan elállhat a megrendelése teljesítésétől, felhasználói fiókját zárolhatja.
Az Eladó felhívja a Vásárló figyelmét, hogy előre utalásos megrendelés kifizetését követően amennyiben eláll a vásárlástól, úgy ennek tényéről írásban tájékoztatni köteles az Eladót. Az írásbeli értesítést követően az Eladó a pénzt következő hónap 20.-ig utalja vissza (tárgyhó könyvelését követően a könyvelő cég visszaigazolása alapján) a Vásárló által írásban megadott bankszámlaszámra.

Szállítás díjai és szállítási határidők:
Az áruházban leadott megrendelések futárszolgálat segítségével jutnak el a megrendelőhöz. A szállítás aktuális és érvényes díjairól a fogyasztó külön menüpontban tájékozódhat.
A fogyasztó megrendelés előtt kérhet időzített szállítást - amennyiben változó munkarendben dolgozik, vagy egyéb elfoglaltságai miatt csak bizonyos napokon tudja fogadni a csomagot. Időzített szállítási igény felmerülése esetén minden esetben előzetesen egyeztetés szükséges telefonon vagy írásban a központi email címen az üzemeltető ügyvezetőjével, hogy az igényt az áruház raktára tudja-e teljesíteni. Egyeztetés hiányában a csomagot átlagos csomagkezeléssel hagyományos csomagrendeléssel kezeli a raktár és adja át a futárszolgálatnak.
A csomag státuszáról az áruház elektronikus rendszere automatikus email üzenetekben tájékoztatja a megrendelőt.
Az áruházban leadott megrendelések átlagos teljesítési ideje 3-5 munkanap, melytől az egyes nem raktározott termékek szállítási határideje eltérhet. (ez az adat általános tapasztalaton alapul, melytől az áruház raktára eltérhet, nem garantált szállítási határidő!)

Kuponok érvényesítése, felhasználhatósága:
Az áruházban kuponrendszer működik, melynek keretében az áruház a hírlevélre feliratkozott Vásárlóknak és a regisztrált Vásárlóknak egyaránt személyre szabott, NÉVRE SZÓLÓ (egyedi kódú) kupont küld a Vásárló által megadott emailcímre.
Minden kupon-email tárgya: Kedvezményre jogosító kupon a Kézimunkázók Boltja Webáruházban
A kézbesített kupon részletei:
- Kupon megnevezése (a kupon tehát CSAK arra a termékkategóriára váltható be, amely itt pontosan meg van jelölve) Pl. -10% kedvezmény Anchor FRECCIA horgolócérnákra. Amennyiben ilyen kupont kíván a Vásárló felhasználni, úgy a kedvezményes megrendelésben másik termék nem szerepelhet.
- Kupon értéke és típusa (Fenti példa alapján -10% kedvezményt ad az áruház automatikusan az Anchor Freccia termékcsaládra, mennyiség korlát nélkül. Tehát ha a Vásárló 10 doboz terméket rak a kosárba és arra veszi igénybe a kupont, akkor a 10 doboz után kap -10% kedvezményt, ha csak 1 dobozzal, akkor értelem szerűen 1 doboz után.)
- Kupont minden Vásárló névre szólóan kap. Tehát ha több email címmel rendelkezik és többször regisztrál kedvezményt ebben az esetben is csak egyszer veheti igénybe. A kupon személyhez kötött kedvezmény, nem emailcímhez! Így a többszörös regisztrációk esetén a duplikált felhasználói fiókokat zároljuk, a kuponkedvezményt nem áll módunkban biztosítani.

- Kupon érvényessége (A kiküldött kuponok CSAK és KIZÁRÓLAG a megadott időintervallumon belül vehetőek igénybe) Előző nap leadott megrendelésre, vagy késve leadott megrendelésre nem.
A kupon kedvezmény csak és kizárólag a webáruházban történő online vásárlás esetén érvényesíthető, a megadott mező használatával.
- Kupon beváltás esetén a minimális vásárlási értékhatár bruttó 5.000,- Ft (azaz bruttó ötezer-forint). Ezen értékhatár alatt kuponkedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni!

Kupon kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze (értékhatár feletti INGYEN SZÁLLÍTÁS, törzsvásárlói kedvezmény, viszonteladói kedvezmény, egyéb kedvezmények például Facebook-akciók vagy hírlevél akciók). A kuponkedvezmény igénybevételéről minden esetben a Vásárló dönt, hogy melyik akciós ajánlat kedvezőbb a számára.
A tévesen (figyelmetlenségből eredő) igénybe vett kuponok esetén az Eladó írásban értesíti a Vásárlót, és írásban tájékoztatja a pontos fizetendő végösszegről. Az Eladó nem adja át a csomagot a Futárszolgálatnak addig, amíg a csomag teljes vételára hiánytalanul nem kerül kiegyenlítésre (átutalással történő fizetés esetén).
Amennyiben a Vásárló másik - nem kuponakciós - terméket is kíván rendelni, úgy azt egy másik, különálló megrendelésben kell, hogy megtegye, ott válassza a személyes átvétel, készpénzes fizetéssel opciót, így az áruház nem számol fel újra szállítási díjat, majd a vásárlói megjegyzés rovatba tüntesse fel a korábban leadott kuponkedvezményes megrendelés azonosító kódját, hogy azzal együtt kéri a szállítást. A két megrendelést összevontan, 1 szállítási díjjal kezeljük, és 1 csomagként adjuk át a Futárszolgálatnak.

Törzsvásárlói program:
2019. április 12.-től az üzemeltető törzsvásárlói programot indított a visszatérő vásárlók részére. Az üzemeltető a 2019.01.01.-től a beüzemelés napjáig leadott sikeresen lezárult megrendelésekre a pontokat jóváírta az ügyfelek virtuális pontgyűjtő kártyáján.
A törzsvásárlói programról részletes leírás formájában a fogyasztó külön kiemelt menüpontban tájékozódhat Regisztráció ill. felhasználói fiókba történő belépés nélkül.
A Törzsvásárlói program szabályzata az ÁSZF szerves részét képezi!


Reklamációkezelés:
A csomag átvételekor és/vagy sérülésekori teendők:
A csomag átvételekor a megrendelt termékeket célszerű átnézni, hogy megbizonyosodjon a megrendelő annak épségéről.
Ha a betekintéskor szemmel láthatóan a csomag szállítása során a csomag megsérül, a Vásárlónak az alábbiak szerint kell eljárni:
A csomag átvételekor a Vásárló külső szemrevételezés útján tud meggyőződni a csomag külső épségéről. Amennyiben a dobozon külsérelmi nyomot talál (pl. sérült a csomag ragasztása, szétnyílt a csomag, megsérült a kartondoboz felülete stb.) a futárszolgálat munkatársától csomagsérülési jegyzőkönyvet kell kérnie.
Javaslom, hogy a kárfelvételi jegyzőkönyv felvétele közben - amíg a futár Önnél tartózkodik - tekintse meg a csomag tartalmát. Amennyiben beltartalmi sérülést és/vagy csomaghiányt tapasztal, azt mindenképp tüntessék fel a jegyzőkönyvben.
Ha a betekintéskor NEM TAPASZTAL SÉRÜLÉST és/vagy csomaghiányt, úgy a jegyzőkönyv felvételére nincs szükség.
A kárfelvételi jegyzőkönyvnek a dátumot, pontos nevet, aláírásukat (olvashatóan, későbbiekben egyértelműen beazonosíthatóan) is tartalmaznia kell!
A reklamáció kezeléshez szükséges jegyzőkönyvvel vegye fel a kapcsolatot az Eladóval 24 órán belül írásban a központi email címen!
Az Eladó ez alapján kártérítési igényt nyújt be a futárszolgálat felé. Fenti okmány hiányában nincs reklamációs lehetőség!
Jegyzőkönyv hiányában az Eladó nem vállal anyagi felelősséget a csomag beltartalmára, mivel a szállítmányozás szolgáltatást külső, közvetített alvállalkozó végzi! Csomagsérülésből eredő csomaghiányra, terméksérülésre vonatkozóan kárfelvételi jegyzőkönyv hiányában az Eladó reklamációt nem fogad el!


Mennyiségi kifogás, Téves teljesítés, Minőségi kifogások megtétele:
Mennyiségi kifogás: kevesebb/több termék van a csomagban, mint amennyit a Vásárló megrendelt.
A Vásárló mennyiségi kifogásait megteheti a megrendelt áru átvételét követő 24 órán belül e-mailben írásban. Ezen határidő túllépése esetén az Eladó teljesítettnek és kifogástalannak tekinti a megrendelést.
Tehát a Vásárló ráutaló magatartással elismeri, hogy azt a terméket vette át, melyet írásban megrendelt darabszámban.


Téves teljesítés esetén:
Másik termék került leszállításra, mint ami a Megrendelésben szerepel. Téves teljesítés esetén a teendő ugyanaz, mint "Mennyiségi és Minőségi kifogás megtétele esetén" a fentiekben. Amennyiben téves teljesítést tapasztal, úgy kifogását az áru átvételét követő 24 órán belül teheti meg e-mailben írásban. Ezen határidő túllépését követően reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Tehát a Vásárló ráutaló magatartással elismeri, hogy azt a terméket vette át, melyet írásban megrendelt. Megrendelését tételesen ellenőrizheti a visszaigazoló automatikus email alapján!
Kérjük minden esetben ellenőrizze csomagját a hosszú távú elégedettség érdekében!
Téves szállítás esetén a termék cseréjére vonatkozó szabályok ugyanazok, mint a "Minőségi kifogás" esetén. (Termék cserét csak sértetlen átkötő papírú, szag- és állatszőr mentes termék esetén tudunk biztosítani.) Az írásbeli jelzését kivizsgáljuk, és igyekszünk megoldást találni a hiba kijavítására.

Minőségi kifogás (azaz hibás termék) esetén a teendők:
Árucserét CSAK és KIZÁRÓLAG abban az esetben áll az Eladó módjában eszközölni, amennyiben az ténylegesen minőségi kifogás, tehát gyártási hibás áruval állunk szemben (kötőfonal, horgolócérna esetében).

Amennyiben a szemrevételezéskor egyértelműen látszik, hogy valószínűsíthetően ez gyártási hiba, úgy az Eladó az alábbi dokumentumokat kéri bemutatni:

- szállítólevél másolata (csomagküldés esetén)

- számla másolata (vagy nyugta másolata mely a vásárlást igazolja)

- fonal átkötő szalagja (ennek hiányában az Eladó semmilyen módon nem tud helyt adni reklamációnak!!!)
 
- vásárló írásbeli panasza, névvel, elérhetőséggel ellátva (néhány mondatos észrevétel a gyártónak)
 
Az árucsere:
A Vásárló által nem kívánt terméket az Eladó számlán megtalálható címére kell visszajuttatni. A fonal szállítási költsége (elküldése az Eladónak) a Vásárlót terheli.
Az Eladó a termék beérkezését követően a terméket kicseréli és saját szállítási költségen a Vásárlónak eljuttatja azt. -> mennyiségi kifogás valamint téves teljesítés esetén.
Minőségi kifogás esetén az árucsere a gyártói állásfoglalást követően eszközölhető, attól függően, hogy a gyártói minőségbiztosítási szakvélemény mit tartalmaz. Jogos minőségi kifogás esetén a terméket cserélik illetve jóváírják. A gyártói minőségbiztosítás bevizsgálás 30-90 nap.

Ezután a hibás fonalat a gyártónak az Eladó visszaküldi, melyet a gyártó laboratóriumban megvizsgál.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy a panasz jogos, a fonalat kicserélik és a már jó gombócot az Eladó eljuttatja saját költségen a Vásárlóhoz. Amennyiben azonban szándékos rongálásról van szó a bevizsgálási költséget a gyártó a fogyasztóra terheli az összes járulékos költséggel együtt (szállítási díjak).

Minőségi kifogást (kötőfonal vagy horgolócérna esetén) az áru vásárlásától számított 3 hónapig, azaz 90 naptári napig áll módjában az Eladónak elfogadni. 

Minden más, az áruház által forgalmazott termék esetében a Minőségi kifogást a vásárlástól számított 8 naptári napig áll módjában az Eladónak elfogadni.

Leadott megrendelés lemondására vonatkozó szabályok:
Minden, az áruházban leadott megrendelés lemondására van lehetőség következmények nélkül, a rendelés leadását követő maximum 24 órán belül. Amennyiben ezzel nem él a Vásárló, úgy megrendését komoly vásárlási szándéknak tekintjük és megkezdjük az árubeszerzés elindítását, amennyiben olyan termék került a kosárba, melyet KIZÁRÓLAG írásbeli megrendelésre szállítunk. (Azok a termékek tartoznak ebbe a körbe, amelyeknél a Raktáron lévő információs mezőben a "Nincs Raktáron" felirat szerepel.)
A meggondolatlanságból eredő megrendelések lemondására vagy módosítására ezt követően már nincs lehetőség.
Amennyiben az Eladóban felmerül a gyanú, hogy a Vásárló szándékosan és rosszhiszeműen adja le megrendelését - megrendeléseit -, úgy a leadott megrendelés teljesítésétől egyoldalúan elállhat, a Vásárló Felhasználói profilját az áruház adatbázisából azonnali hatállyal törölheti és a későbbiekben semmilyen formában nem szolgálja ki a Vásárlót.

Előrendelhető termékek esetében nincs lehetőség a megrendelés lemondására, mivel azt kifejezetten és kizárólag a megrendelő kérésére szállítja a webáruház szezon előtt, kedvezményes áron. Erre vonatkozóan lásd 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet megfelelő passzusát: "A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő."
Előrendelhető terméknek minősül az egyedi színárnyalatra festett termék, mely alapértelmezetten nem szerepel a képviselt gyártó színkínálatában, azt egyedi megrendelés alapján teljesíti a gyártó egyszeri alkalommal. Az ilyen akcióban való részvételi szándék, és ennek keretében leadott írásban jelzett vásárlási mennyiség szintén a Vásárló kifejezett kérésére gyártott termék, így annak lemondására nincs lehetőség.


Vásárlástól való elállási jog:
Indokolt esetben!

Megrendelése során a Vásárló élhet a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet „a távollevők között kötött szerződésekről” részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

A Vásárló - amennyiben meggondolta magát – 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, illetve írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül kell elküldenie az Eladónak. Ezt a jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Elállás esetén az Eladó köteles a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A visszatérített összeg CSAK az áru értékére vonatkozik, a szállítás díjára nem! (A szállítás közvetített szolgáltatás) Így van ez akkor is, ha az Eladó az előre kiegyenlített megrendelést nem tudja teljesíteni. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vásárlónak kell állnia, egyéb költséget, díjat azonban nem követelhet az Eladó. Az Eladó utánvételes csomagot a Vásárlótól technikai okokból nem tud fogadni. Ha az Eladó a megrendelttől eltérő terméket értékesít a Vásárlónak, a visszaszolgáltatási költséget az Eladónak kötelessége viselni. Az Eladó KIZÁRÓLAG sértetlen csomagolású, eredeti gyári csomagolású terméket tud visszavenni. Amennyiben az eredeti gyári csomagolást a vásárló felbontja az áru visszavételét az Eladó nem tudja biztosítani. Az Eladó követelheti a Vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megfizetését. A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

A vásárlástól való elállási jog személyes vásárlás, áruátvétel esetén nem értelmezhető!

Adatvédelem:
A Vásárló személyes adatait a kezimunkazokboltja.hu webáruház bizalmasan kezeli, az 1995. évi CXIX. törvény értelmében csak arra használja, hogy vásárlási ajánlataival megkeresse, címét csak és kizárólag a csomagküldéshez, rendeléshez használja fel. Harmadik személynek nem adja tovább, kivétel ez alól a futárszolgálat, vagy más csomagkézbesítő, ezt nekik felhasználni, továbbadni szigorúan TILOS!
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a kezimunkazokboltja.hu webáruház mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a kezimunkazokboltja.hu webáruház bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségek bármelyikén. A Vásárló saját kérésére adatait bármikor töröltetheti nyilvántartásból.
A Vásárló webáruházban történt regisztrációjakor a "Hírlevelet kérek" mező automatikusan be van kapcsolva, amennyiben a felhasználó a későbbiekben nem kíván hírlevelet kapni, úgy ezt a profiljának módosításával - a pipa kivételével, majd a profil módosításainak mentésével - önmaga tudja kezelni. A Vásárlói profil karbantartása, a Vásárló feladata és felelőssége.

Adatvédelmi nyilatkozat és irányelvek (GDPR), melyek az ÁSzF szerves részét képezik az alábbi linkre kattintva érhetőek el: http://www.kezimunkazokboltja.hu/oldalak.php?oldal=10

A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével a Vásárló elfogadja a kezimunkazokboltja.hu webáruház Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.